Theo dự đoán ngày mai và Chủ nhật sẽ là những ngày nhộn nhịp của triển lãm vì trùng vào ngày nghỉ và thời tiết ngày mai được dự báo khả quan hơn.