Điều này càng làm cho không khí học tập và ứng dựng KPIs tại Nam Hải Group và Euroha thêm sôi nổi và khẩn trương. Kỳ vọng rằng với việc áp dụng KPIs hiệu suất và chất lượng sản phẩm của 2 công ty sẽ tăng trưởng và phát triển tốt nhất và có những đột phá trong 6 tháng cuối năm, tạo tiền đề cho năm mới 2019.