Bà coi thế hệ kế cận là cộng sự luôn có sự đồng lòng sát sao và tin tưởng để gắn kết, xây dựng thế hệ trẻ trên lộ trình phát triển của Nam Hải Group!