Với năng lực và bản chất thuần Việt của Người Phụ Nữ Việt Nam, Chị đang mở đường và truyền lửa cho toàn thể tập đoàn phát triển.