Từ tư duy đó, chị Dung đã tạo cho Nam Hải một môi trường cạnh tranh lành mạnh và vô cùng sôi nổi. Chị cùng phòng nhân sự động viên các cán bộ công nhân viên học tập và bồi dưỡng kiến thức. Ai đi học cũng được tạm ứng tiền học, khi mang bằng về sẽ không phải hoàn ứng và Công ty còn có thưởng. Từ điều này Nam Hải đã có một đội ngũ nhân sự kế cận giỏi nghề và tràn đầy năng lượng.

http://ketnoidoanhnhan.org/doanh-nghiep/vi-tri-ceo-chon-mat-gui-vang.html