BCH Hiệp hội Nhôm Việt Nam cùng tập thể đại diện các nhà sản xuất nhôm trong nước.