Tin tức & Sự kiện


CEO Nam Hải trên đấu trường CEO – chìa khóa thành công VTV1

CT Nguyễn Thị Dung chia sẻ:

“Sau chặng đường dài, tôi nhận ra rằng, xây dựng doanh nghiệp không chỉ làm giàu cho bản thân mình, cho doanh nghiệp của mình mà phải phục vụ lợi ích cao nhất – đó là sự hùng mạnh của đất nước.

Tôi nghĩ, làm sao trở thành một doanh nghiệp xã hội, tạo dựng những gì tốt đẹp hơn nữa cho đất nước, tạo công ăn việc làm cho mọi người và xã hội, sống cho xã hội và lợi ích chung nhiều hơn là cho chính bản thân mình.

Chia sẻ