Tag - Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Nam Hải Group tuyển dụng Kế toán tổng hợp

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG  Kế toán tổng hợp Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương dự kiến: thỏa thuận Địa điểm làm việc: Hà nội Mô tả công việc: – Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế bao gồm chi tiết và tổng hợp; – Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo nội bộ; – Kiểm soát công nợ, phải thu, phải trả. – Thực hiện hồ sơ ngân hàng; – Kiểm soát xuất nhập tồn kho [...]

Nam Hải Group tuyển dụng Kế toán tổng hợp cho nhà máy nhôm Euroha

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG  Kế toán tổng hợp Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương dự kiến: thỏa thuận Địa điểm làm việc: làm việc tại nhà máy nhôm Euroha – Hưng Yên Mô tả công việc: Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động kế toán. Chỉ đạo hoạt động kế toán trong công tác kiểm soát tài sản cố định, công cụ dụng [...]

Nam Hải Group tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, Nam Hải Group đang cần tuyển nhân sự cho vị trí Kế toán Tổng hợp   Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương dự kiến: thỏa thuận Địa điểm làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế bao gồm chi tiết và tổng hợp; Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo nội bộ; Kiểm soát [...]