Tag - nhôm

Nam Hải Group tuyển dụng Kế toán tổng hợp

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG  Kế toán tổng hợp Số lượng cần tuyển: 01 Mức lương dự kiến: thỏa thuận Địa điểm làm việc: Hà nội Mô tả công việc: – Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế bao gồm chi tiết và tổng hợp; – Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo nội bộ; – Kiểm soát công nợ, phải thu, phải trả. – Thực hiện hồ sơ ngân hàng; – Kiểm soát xuất nhập tồn kho [...]