Monthly Archives - Tháng Năm 2019

CEO NAM HẢI GROUP TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHÔM VIỆT NAM

Sáng 16/5/2019, Đại hội Hiệp hội các nhà sản xuất nhôm thanh định hình phục vụ xây dựng và công nghiệp Việt Nam (Gọi tắt là: Hiệp hội Nhôm Việt Nam) đã tổ chức thành công tại trụ sở chính CN8 – KCN Từ Liêm – Hà Nội. Tại đại hội, Hiệp hội chính thức được Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập và thực hiện các công việc quan trọng về cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ [...]